Stavební lasery

Stavební lasery se všeobecně používají na stavbách kdekoliv je potřeba přesně osadit, položit, zvýraznit stavební čáru, plochu, konstrukci. Kombinují horizontální a vertikální laser či svazky na sebe kolmých laserů pro přesné kolmé a vodorovné konstrukce. Stavební lasery se dělí na rotační, liniové, křížové a vícebodové. Rotační lasery emitují (vysílají) paprsek, který rotuje okolo svislé osy o 360°. Jejich přesnost a spolehlivost byla v praxi ověřena za nejobtížnějších podmínek. Lasery se zeleným paprskem jsou 12x jasnější než s červeným. Zelená barva se nám jeví jasnější než červená. Liniový laser jsou nejčastěji používány na nivelační, srovnávací a dokončovací práce na všech podkladech a površích. Liniové lasery nevysílají jen jeden paprsek, ale celé linie. Silné upevňovací magnety umožňují umístit liniový laser na všechny magnetické povrchy. Křížové lasery se nejčastěji používají pro dokončovací práce v interiérech. Lasery nepromítají pouze jeden paprsek, ale celé linie. Křížové lasery promítají několik vzájemně kolmých linií. Křížové lasery s laserovým přijímačem lze s výhodou použít i pro práce v exteriérech Vícebodové lasery slouží pro vyrovnávací práce všeho druhu, protože promítají několik vzájemně kolmých laserových paprsků. Díky tomu lze s jedním přístrojem nivelovat v několika rovinách současně. Lasery mají standardně dva vertikální paprsky promítající laserovou olovnici od podlahy po strop.
Loading...