Teploměry, vlhkoměry, termokamery

Teploměry
Digitální teploměry jsou určeny pro rychlé, přesné a mobilní měření teploty pevných, kapalných a plynných látek, sypkých materiálů a potravin. Naší nabídku zastávají teploměry bezdotykové infračervené (pyrometry), jež jsou určeny i k měření velmi vysokých teplot například v hutním průmyslu, jednoduše i měří teploty klimatizačních, větracích a vytápěcích jednotek. Nutno je však myslet na to, že bezdotykový teploměr měří teplotu povrchovou, nikoliv však vnitřní teplotu objektů.

Vlhkoměry
jsou určeny pro měření vlhkosti ve skladech, domech, bytech, mrazírnách a potravinářských závodech, zkrátka kdekoliv kde je potřeba vědět vlhkost materiálů. Hojně se používají při měření vlhkosti na stavbách a to jak malty, zdí, betonu, dřevěných trámů, krovů tak i palivového dřeva určeného do krbů. Vlhkoměry se také používají pro měření vlhkosti při přepravě léčiv a potravin.Loading...