Rotační stavební lasery

Laserový paprsek rotačních stavebních laserů rotuje 360° kolem své osy, proto po urovnání do roviny kolmé na tížnici plní funkci nivelačního přístroje. Široká nabídka příslušenství ke stavebním laserům umožňuje rozšíření funkcí a zvětšení dosahu laserového paprsku. Některé druhy příslušenství lze přímo připevnit pomocí magnetu třeba na rameno bagru, či jeřábu a tak zajistit rovnoměrné odejmutí svrchnice.

Přesnost a spolehlivost rotačních laserů byla v praxi ověřena za nejobtížnějších podmínek, proto se stali nenahraditelným pomocníkem ve stavebním průmyslu a při dokončovacích pracích ve velkých halách a interiérech. Nadstandardní příslušenství zahrnuje infračervené dálkové ovladače, laserové přijímače, reflexní cílové desky a laser zjasňující brýle.Loading...