Odporové svářecí zařízení - bodovky

Odporové svařování - bodování se nejčastěji používá v automobilovém průmyslu. Slouží k rychlému a efektivnímu svařování tenkých materiálů - plechů, bez přídávání jiného svařovacího materiálu. Spojované plochy se svařují tlakem a elektrickým proudem. Množství vzniklého tepla tedy záleží na elektrickém odporu v místě sváru. U odporových svářeček lze nastavovat svařovací proud a sílu stisku elektrod. Odporová svářecí zařízení jsou vhodná především pro autoopravárenské, klempířské a zámečnické dílny.Loading...