Laserové dálkoměry

Laserové měřiče vzdálenosti jsou přístroje určené pro přesné měření vzdáleností mezi stěnami, objekty pomocí laserového paprsku. Vzdálenost je měřena na základě odraženého paprsku od plochy, na kterou cílíte. Naměřené hodnoty umí laserový měřič zpravidla dále zpracovávat pomocí sčítání a násobení naměřených údajů pro výpočty objemů, ploch, či Pythagorovy věty.

Hlavnímy přednostmi laserových měřidel jsou jednoduchost použití a rychlost samotného měření vzdálenosti. Oproti ultrazvukovým dálkoměrům laserové vynikají větší vzdáleností, na kterou lze měřit. Mezi další výhody patří vysoká přesnost jednotlivých měření. Při měření laserovými měřiči vzdálenosti je nutno dbát na optickou viditelnost plochy, na kterou cílíte, abyste omylem nenakoupili špatné množství materiálu.Loading...