Elektronické hadicové vodováhy

Pro přesnou nivelaci a provádění kontrolních měření doporučujeme elektronické hadicové vodováhy. Jsou určeny pro provádění kontroly i v místech kde není možná přímá kontrola okem, či jiným způsobem. Hadicové vodováhy umožňují jednoduché měření spádu, metrových rysek, rovinnosti, výšek pilířů a kalichů.

Bez dalších pomůcek je možné rychle a efektivně měřit výšky díky patentovanému systému kapalina-plyn. Veškerá měření mohou být prováděna s minimálními náklady i jednou osobou, proto je jsou tyto rozmanité možnosti použití vhodné jak pro velké geodetické a zeměměřičské firmy tak náročné koncové uživatele.Loading...